Vrijwilligers

Wat zou de ZuiderSterLOOP zijn zonder vrijwilligers? Het antwoord is duidelijk! Het evenement zou zonder hun inbreng niet kunnen bestaan. We zijn ze dan ook enorm dankbaar, die vele tientallen mensen die ieder vol enthousiasme hun taak verrichten.

Het takenpakket is veelomvattend: van organiseren, coördineren en jureren tot en met het verrichten van de tijdwaarneming. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers nodig rondom het parcours en op het terrein van de ZuiderSter. Eén ding hebben al deze mensen gemeen: ze staan er voor u en ze doen hun taak met een glimlach. Want ook voor hen is de ZuiderSterLOOP het evenement van het jaar!

Een aantal vrijwilligers is lid van atletiekvereniging PAC, anderen werken bij de ZuiderSter en we mogen rekenen op een aantal vrijwilligers die zich vanuit een andere achtergrond verbonden weten met ons evenement. We zijn ze allemaal dankbaar!

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden als vrijwilliger: